Spaarbekken IJzerbeek moet Halen-centrum beschermen

Halen - De provincie gaat in Halen een wachtbekken aanleggen om overtollig water van de IJzerbeek op te vangen. Dat moet Halen-centrum beter tegen wateroverlast beschermen. De werken starten in het voorjaar.

Het bekken past in een net van maatregelen tegen wateroverlast die na de grote overstroming van september 1998 zijn genomen. Halen telde toen voor een kwart van alle schadegevallen in Limburg. In Halen komen heel wat rivieren uit het Demerbekken samen.

Het reservoir krijgt een capaciteit van 60.000 kubieke meter. In het voorjaar start fase 1 van de werken: de aanleg van een ringdijk ten zuiden van de Betserbaan en het plaatsen van een stuwconstructie. Die laat maar een berekende hoeveelheid water van de IJzerbeek door in de richting van het centrum van Halen. Zo wordt het overtollige water in het bekken van de aanpalende weilanden gestuurd. In fase 2 worden poelen aangelegd en beplanting aangebracht. Het traject van de IJzerbeek wordt ook gedeeltelijk herlegd.

Langs de Velpe, die vanuit Brabant naar en door Halen stroomt, zijn drie bekkens gepland, een in Halen en twee in Vlaams-Brabant.

LW

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio