Vogels leggen ei steeds vroeger

Print
Vogels leggen ei steeds vroeger

Vogels leggen ei steeds vroeger

Amper vijf procent van de vogelsoorten moet na 1 mei nog een ei leggen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Door de klimaatopwarming broeden vogels steeds vroeger.

In België is het in de voorbije dertig jaar bijna een volle graad warmer geworden. De opwarming doet zich vooral voor in de lente, en vogels voelen dat. De pimpelmees bijvoorbeeld broedt nu tien dagen vroeger dan in 1986. Zowat alle overwinteraars broeden alsmaar vroeger. Bij trekvogels doet de verschuiving zich minder sterk voor.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat vogels niet tot voortplanting overgaan omdat het warm is of omdat er veel insecten zijn, maar wel omdat de temperatuur snel stijgt.

De Nederlandse biologe Sonja Schaper hield gedurende drie jaar 108 koolmezenpaartjes in het oog. “Door dit specifieke gedrag kan het voor de mees grondig fout lopen”, aldus nog Schaper. “Rupsen en andere insecten waarmee koolmezen hun jongen voeren, reageren namelijk wél direct op een hoge temperatuur, of die nu stabiel is of niet. In een voorjaar met een langzaam stijgende temperatuur, lopen koolmezen dus het risico dat de rupsenpiek voorbij is voordat hun eieren uitkomen.”

Sovon, een Nederlands netwerk van vogelwatchers, heeft een eilegverwachting voor broedvogelsoorten opgesteld. De verwachting van de verschillende vogelsoorten wordt elke dag op Natuurkalender.nl bijgesteld op basis van de weersverwachtingen. Vermits het in Vlaanderen een graad of twee warmer is dan in Nederland, begint de eileg bij ons vermoedelijk iets sneller. Tegen het einde van de maand april hebben zo goed als alle vogels hun eieren gelegd.

GW
Foto Arlette STUBBE: pimpelmees