Natuurgebied Hageven heringericht met Vlaamse en provinciale steun

Print
Natuurgebied Hageven heringericht met Vlaamse en provinciale steun

Natuurgebied Hageven heringericht met Vlaamse en provinciale steun

Lommel - Het natuurreservaat Hageven in Lommel en Neerpelt heeft een grondige herinrichting gekregen. Zo werd een voormalige visvijver omgevormd tot amfibiepoel, een nabijgelegen moerasgebied opgewaardeerd tot broedgebied, een sloot kreeg een visvriendelijke inrichting en bestaande waterpartijen werden aangepakt. Zowel de Vlaamse overheid als het provinciebestuur hebben het project gesteund.

"Wegens de grote natuurwaarde van het Hageven investeert het Limburgse provinciebestuur hier al jaren in", legt gedeputeerde van Milieu en Natuur Frank Smeets (CD&V) uit.

"Zo werd al meer dan 115 ha aangekocht. Maar extra inspanningen blijven nodig om van het Hageven nog meer dan nu een thuis te maken voor erg uiteenlopende soorten vogels, vissen, amfibieën en insecten. Daarom focussen we nu bijvoorbeeld op het verwerven van verlaten vijvers, die we herinrichten tot amfibiepoelen."

Om dat te realiseren werden steile oevers vervangen door grillige oeverpatronen en geleidelijke overgangen tussen water en land. "Daarvoor moesten de sparren en berken langs de vijverkanten verdwijnen", gaat Smeets verder.

"De grond die vrijkwam, moest de dijk van de sloot verstevigen. En aan de andere zijde hiervan ligt een rietmoeras met grote potentie als broedgebied voor bijvoorbeeld de bruine kiekendief. Ook in dat opzicht deden we de nodige aanpassingen."

Het Hageven vormt samen met de Nederlandse Plateaux een grensoverschrijdend natuurgebied van 550 ha, waarvan 200 ha in Limburg.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio